Contact informatie:


Praktijk Vica

Kerkepad 28 B

1619 AE Andijk


06-33753244

info@praktijkvica.nl

KVK nr: 68205287

Praktijk Vica © all rights reserved

Webdesign Hartendorp Fotografie

Meer informatie of een afspraak maken?

Home

Kindercoaching met paarden


Als ouder zijnde wil je dat het goed met je kind gaat. Soms loopt dit anders. Er zijn zorgen rondom het welbevinden van jouw kind. Misschien geeft school aan dat je kind minder presteert en zichzelf niet is. Je kind lijkt niet lekker in zijn vel te zitten en heeft weinig zelfvertrouwen. Hierdoor klaagt je kind misschien over buikpijn, moeheid en vindt zichzelf wellicht niet goed genoeg. Je kind zondert zich af of vertoont juist rebels gedrag. Je eigen kind te zien worstelen is voor ouders vaak een vervelende ervaring. Het zorgt voor verdriet, onmacht of misschien wel frustraties. Niet alleen het kind maar ook de rest van het gezin kan hieronder lijden.


 

De kinderen die bij ons komen hebben o.a. last van: 


In contact zijn met het paard betekent in contact zijn
met jezelf


Terug naar overzicht

Kindercoaching met paarden kan het kind helpen bij:


In je eigen kracht leren staan


Systeem gerichte visie op kindercoaching


Het kind groeit op in een familiesysteem. Binnen het familiesysteem beïnvloeden (gezins-) leden elkaar. Kinderen zijn daarbij altijd loyaal aan hun ouders. Ze vormen daarmee vaak een afspiegeling van dat wat er speelt in hun familiesysteem. Doordat kind en ouders altijd in verbinding staan, vinden wij een betrokken samenwerking met ouders belangrijk. Dit om het kind optimaal te kunnen laten profiteren van de coaching. Zo kan het geleerde uit de coaching thuis voortgezet worden.


Soms blijkt gedurende het coachtraject dat de problematiek van het kind nauw verweven is met het persoonlijke ontwikkelingsproces van een ander gezinslid. Dit kan één van de ouders zijn of van een broertje of zusje. In dat geval kan het helpend zijn dat ook andere gezinsleden een coachsessie volgen. Dan al niet gezamenlijk met het kind. Dit noemen we systemisch werken. Alleen op deze manier kunnen de resultaten van de kindercoaching verankeren.


Werkwijze


Bij interesse in de kindercoaching met paarden kan er contact worden opgenomen per mail of telefoon. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een gratis kennismaking. Vervolgens kan er besloten worden om een intakegesprek te plannen. Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat de reden tot aanmelding is. Gezamenlijk worden er doelen opgesteld die dienen als globale richtlijnen voor de kindercoaching.


Naar aanleiding van iedere sessie krijgt het kind een rapportageformulier mee naar huis. Hierop valt te lezen wat het kind tijdens de sessie heeft gedaan en geleerd. Na iedere 3 sessies vindt er een kort telefonisch contact moment plaats. We bespreken samen de voortgang van het kind. Een coachtraject wordt afgesloten middels een eindgesprek. Tijdens dit eindgesprek worden de rapportageformulieren besproken.

Aandacht voor het kind


Ieder kind is anders en doorloopt zijn eigen waardevolle coachtraject. Een bijzondere ervaring in het leven van het kind. Een ervaring die we graag willen vastleggen. Dit doen we door ieder kind bij aanvang van het coachtraject een leuke persoonlijke werkmap te geven. Hierin worden alle werkbladeren van het kind verzameld. Het kind heeft zo na afloop een aandenken aan het geleerde uit de kindercoaching. Voor ouders is dit tevens een fijne manier om thuis aandacht te (blijven) besteden aan dat wat het kind geleerd heeft.


Een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen kunnen zorgen voor neerslachtige gevoelens of zelfs depressiviteit. Gelukkig kun je als ouder je kind hierbij helpen. Door het volgen van de kindercoaching komt het kind sterker in zijn schoenen te staan. Een onderdeel van de kindercoaching is de samenwerking met ouders. Indien gewenst geven we waardevolle tips om thuis mee aan de slag te gaan. Soms kan een eenvoudige aanpassing in de onderlinge communicatie al veel doen.


Praktijk Vica is gespecialiseerd in het coachen van kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben. Door het spelenderwijs omgaan met de paarden, komt het kind in aanraking met allerlei situaties en thema’s. Samen met het paard leert het kind hiermee omgaan. Op die manier gaan we op zoek naar verborgen talenten en positieve gedachtenkracht. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en zelfwaardering!

Hoe dit precies werkt staat onderstaand beschreven.


Kindercoaching met paarden in beeld


De sessie begint altijd met het gezamenlijk bespreken hoe het gaat. Iedere sessie start met het trekken van een speciaal kaartje. Hierop staat “de tip van de dag”. Vaak trekt het kind een kaartje wat die dag van betekenis is of gaat zijn. Wat altijd weer bijzonder is. Daarna is het tijd om wat met de paarden te gaan doen. Er wordt eerst begonnen met wat borstelen en contact maken. Daarna gaat het kind een activiteit met het paard doen. Wat voor activiteit dit is, hangt af van de persoonlijke thema’s van het kind. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: door de bak lopen met het paard, hindernisbaan lopen, vlechten, mindfulness (ademhalingsoefeningen) met het paard, kwaliteitenspel in de paardenbak spelen, emotie-spelletjes en nog veel meer.


Tijdens het bezig zijn met de paarden, leert het kind spelenderwijs dingen over zichzelf. Een kind dat snel ongeduldig wordt, zal erachter komen dat bij veel ongeduld het paard niet mee wilt werken. Vaak klopt de reactie van het paard met dat wat er in het dagelijks leven ook gebeurd.  De situatie met het paard spiegelt daarmee wat eraan de hand is.

Samen met de coach gaat het kind op zoek naar hoe het anders kan. Hoe is het voor het paard als je erg ongeduldig bent? Hoe kun je het oplossen of anders doen? Ander gedrag van het kind geeft een andere reactie van het paard. Wat als een sterke beloning en motivatie werkt. Er wordt daarbij gekeken hoe het kind het geleerde uit de sessie kan toepassen in het dagelijks leven.

De sessie wordt afgesloten met een korte nabespreking. We vullen daarbij een leuk werkblad in. Hierop schrijven we wat er in de sessie is gebeurd en wat het kind daarvan heeft geleerd. Daarna komen ouders het kind ophalen. Het kind kan dan vertellen wat het met de paarden heeft ondernomen. Zo worden ouders direct bij het proces betrokken! Eventueel wordt er nog wat huiswerk of tips voor ouders mee naar huis gegeven.