Contact informatie:


Praktijk Vica

Kerkepad 28 B

1619 AE Andijk


06-33753244

info@praktijkvica.nl

KVK nr: 68205287

Praktijk Vica © all rights reserved

Webdesign Hartendorp Fotografie

Meer informatie of een afspraak maken?

Home

Coachen met paarden


Het paard is binnen de coachsessies de belangrijkste coach. Dit komt omdat het paard over een aantal eigenschappen beschikt:

Paarden zijn kuddedieren en hebben de kudde nodig om te kunnen overleven. Snel kunnen vluchten bij gevaar is voor een paard van levensbelang. Dit kan alleen als de kudde stabiel is. Een stabiele kudde kent duidelijke onderlinge regels en posities. Iedereen heeft een eigen plek waar hij mag schitteren. Wie is de leider en wordt gevolgd? Duidelijke regels, heldere communicatie en natuurlijk leiderschap geven rust en veiligheid. Hierdoor bespaart de kudde ook kostbare levensenergie. Het paard is er altijd op uit om zo min mogelijk energie te verspillen.


Paarden communiceren vooral non-verbaal en energetisch met elkaar. De hele dag door staan ze op die manier met elkaar in verbinding. Dit geeft het paard belangrijke informatie over hoe het gesteld is met zijn groep. Het paard is vanuit zijn instinct dus constant bedacht op de lichaamstaal en energie van de ander.


Het paard kent het begrip “stemmingsoverdracht”. Wat betekent dat de onderlinge leden van de kudde elkaars stemming kunnen voelen en overnemen. Dit is handig wanneer er plotseling gevlucht moet worden. In zeer korte tijd neemt de gehele kudde de spanning van elkaar over. Klaar om te vluchten. Zonder dat elk afzonderlijk lid van de kudde het gevaar moet hebben gezien.


Paarden leven daarnaast in het hier en nu. Ze staan op elk moment volledig in verbinding met de natuur en hun kuddegenoten. Alleen op die manier kunnen ze goed op hun omgeving anticiperen.

Coaching met paarden gaat over:


Het paard als liefdevolle coach


Het coachen met paarden werkt drempelverlagend. Het open staan om te leren over jezelf gaat makkelijker in de steunende en liefdevolle nabijheid van het paard. De warme aanwezigheid van het paard zorgt ervoor dat effectief leren mogelijk wordt. Het paard is verder oordeelloos. Het reageert alleen op dat wat er zich in het hier en nu aandient. Je kunt daardoor op een veilige manier leren over jezelf. Met het paard als eerlijke en soms ietwat strenge coach aan je zijde.

 

Zonder woorden zeg je alles tegen mij. Zonder woorden kom je zoveel dichterbij.

In jouw ogen kan ik vinden wat ik wil. Jij maakt het verschil.

(Job Bevelander)

Kuddegedrag naar mensen toe


Vanuit zijn instinct om altijd in een kudde te willen leven, zal het paard ook met de mens een kudde willen vormen. Er ontstaat dan een mini-kudde bestaande uit mens en paard. In deze mini-kudde zal het paard een inschatting maken over de voor hem belangrijke zaken zoals:Het paard zoekt in de mens een veilige kuddegenoot. Een kuddegenoot die congruent is.

Dat is voor hem van levensbelang. Congruent zijn betekent dat het denken, voelen en

handelen zich op één lijn bevinden. Wanneer deze aspecten niet op één lijn zitten, geeft

dit interne spanning. Vanuit deze interne spanning ontstaan coachvragen. Het paard zal

daarop reageren. Het paard kan je helpen om deze balans opnieuw te herstellen.


Het paard maakt de mens bewust


Emoties en gedachten van de mens zorgen voor verschillende interne lichamelijke reacties. Er ontstaat bijvoorbeeld een verhoogde hartslag en bloeddruk bij spanning. Daarnaast zorgen bepaalde gedachten en emoties aan de buitenkant voor non-verbale signalen. Denk aan verhoogde spierspanning in het gelaat of de schouders bij gevoelens van stress of zorgelijke gedachten. Deze signalen zijn soms zo klein en subtiel dat alleen het paard dit kan waarnemen. Het paard neemt al deze reacties en signalen nauwkeurig waar. Het vertelt hem waardevolle informatie over hoe het met zijn mini-kudde is gesteld. Het paard zal de mens vervolgens feedback geven op dat wat hij heeft waargenomen.


Hierdoor hebben paarden een belangrijke signaalfunctie in het gewaarworden van lichaam en geest tijdens de coaching. Het samenzijn met het paard zorgt op die manier voor bewustwording. Vanuit die bewustwording is ontwikkeling en innerlijke groei mogelijk. Je kunt weer leren congruent te worden. De feedback van het paard zal daarbij leidend zijn. Elke nieuwe bewustwording of gedragsverandering zorgt voor een andere feedback van het paard. Je ervaart daardoor direct wat veranderen of misschien juist accepteren kan opleveren.

Coachen met paarden zweverig?


Als het aan ons ligt niet. Het is een goed onderbouwde methodiek die zeer doeltreffend kan werken. Wel blijft elke ontmoeting tussen mens en paard bijzonder. Waarbij sommige dingen zich niet altijd in woorden laten vangen. Maar misschien maakt juist dát de interactie tussen mens en paard zo fascinerend...

Terug naar overzicht